Bærumsforeningen

Alle møtene holdes i Kommunegården Sandvika kl.1200, dersom annet ikke er opplyst.

Vår handlingsplan 2018 er:

  • BOP har som mål å verve minst 50 nye medlemmer.
  • Arbeide videre for å få en bedre offentlig pensjon.
  • Arrangere en dagstur hvert halvår, og flere korte turer. Dette for å skape trivselsfaktor blant våre medlemmer.
  • Ett møte hvert halvår bør være et åpent kulturarrangement.
  • Ta stilling til om BOP skal være medlem av en hovedorganisasjon. Pensjonistforbundet eller LOP.
  • Opprettholde god kontakt med politisk ledelse i kommunen.

TIL DEG SOM BOR I BÆRUM, OG HAR VÆRT ANSATT I DET OFFENTLIGE (STAT, FYLKE, FYLKESKOMMUNE ELLER KOMMUNE), OG ER BLITT PENSJONIST

GRASROTMIDLER
Vi prøver stadig å finne andre inntektsmuligheter enn kun medlemsavgiften. Norsk Tipping gir 5 prosent av tippemidlene i såkalte Grasrotmidler til lag og foreninger med samfunnsnyttig arbeid. Av din spillerinnsats til Norsk Tipping, (unntatt Flax og Extra), kan vi i vårt lokallag få 5 kroner av hver 100-lapp du spiller for. Derfor oppfordrer vi dere til å oppgi vårt org.nr916 995 474 når dere ”tipper”.

Kontakt lokallaget

Leder
Ragna Berget Jørgensen
rbergetj@online.no
tlf: 977 56 144

Aktuelt

Medlemstreff

Alle møtene holdes i Kommunegården, Seniorsentret.  Kl. 12.00

Styret

Leder                                   

Ragna Berget Jørgensen
rbergetj@online.no
977 56 144
 

Sekretær            

Liv Sundt-Ohlsen
livsundt@online.no
906 67 445
 

Kasserer                             

Helge Bostad
hebostad@online.no
951 18 340

 

Styremedlemmer

Wenche Skard
wenc-ska@online.no
482 20 850

Inger Johanne Evje
inger.evje@onlin.no
951 58 842

Brit Moestue
briwmo@online.no
993 84 080
 

Vara     

Ingrid Ek
ingridekb@gmail.com
415 66 263

John Kjekshus
john.kjekshus@medisin.uio.no
975 95 455

Inger Condrup- Jensen
incon@live.no
414 68 113