Bærumsforeningen

Alle møtene holdes i Kommunegården Sandvika kl.1200, dersom annet ikke er opplyst.

Vår handlingsplan 2016 er:

  • BOP har som mål å verve minst 50 nye medlemmer.
  • Arbeide videre for å få en bedre offentlig pensjon.
  • Arrangere en dagstur hvert halvår, og flere korte turer. Dette for å skape trivselsfaktor blant våre medlemmer.
  • Ett møte hvert halvår bør være et åpent kulturarrangement.
  • Ta stilling til om BOP skal være medlem av en hovedorganisasjon. Pensjonistforbundet eller LOP.
  • Opprettholde god kontakt med politisk ledelse i kommunen.

Kontakt lokallaget

Leder
Ragna Berget Jørgensen
rbergetj@online.no

Aktuelt

Medlemstreff

Alle møtene holdes i Kommunegården, Seniorsentret.  Kl. 12.00

Styret

Leder                                   

Ragna Berget Jørgensen
rbergetj@online.no

Sekretær            

Liv Sundt-Ohlsen
livsundt@online.no

Kasserer                             

Helge Bostad
hebostad@online.no

Styremedlemmer

Wenche Skard
wenc-ska@online.no
Inger Johanne Evje
inger.evje@onlin.no
Brit Moestue
briwmo@online.no

Vara     

Ingrid Ek
ingridekb@gmail.com
John Kjekshus
john.kjekshus@medisin.uio.no
Inger Condrup- Jensen
incon@live.no