Drammen og omland

8. juni 2015 ble det avholdt oppstartsmøte for lokallag i Drammen og omegn. Det møtte 16 medlemmer. I tillegg var daglig leder fra LOP sentralt, Karin Woldseth, og sentralstyremedlem Lillian Saxegaard til stede for å hjelpe lokallaget i gang.

Et interimstyre ble valgt. Interrimstyrets funksjonstid skal være fram til februar 2016, da skal det velges styre etter gjeldende vedtekter.

Kontakt lokallaget

Aktuelt

Medlemstreff

Styret

INTERIMSTYRE:

Lill Ann Egeland, Drammen

Oskar Oskarsson, Lier

Brynjulf Uppheim, Drammen

Gunny Temte, Hokksund