Bergen og omland

LOP Bergen og omland ble stiftet 11. desember 1951 som det andre lokallaget i LOP. Første formann var kapteinløytnant Bernhard M. Frimannslund. Lokallaget omfattet Askøy, Bergen, Sotra, Os, Fusa og Osterøy samt Nordhordalandsregioen med Meland, Lindås og Mssfjorden, Laksevåg og Askøy. I dag omfattes ti kommuner av begrepet omland.

LOP Bergen og omland legger vekt på å opptre som en fagforening for offentlige pensjonister med sikte på å verne om våre rettigheter samtidig som laget skal være et sosialt treffsted. Lokallaget er et av de aller største i LOP – og har plass til mange flere medlemmer.

APPELL! VERV NYE MEDLEMMER! Møt opp på medlemsmøtene!

Det betyr mye for arbeidet i laget at vi er mange, både i medlemstall og i deltakere på medlemsmøtene. LOP, Landslaget for offentlige pensjonister har drøftingsrett med myndighetene og er representert i eldreutvalget i Bergen og i kommuner rundt Bergen og i Hordaland fylke. Dette gir oss mulighet til å påvirke politiske beslutninger som angår oss pensjonister og eldrepolitikken generelt i Norge og i kommunen der vi bor.

Kontakt lokallaget

Leder: Aud Toppe Christensen
aud.toppe@yahoo.no

Aktuelt

Medlemstreff

Påmelding til møtene: Du kan melde deg på ved å ringe eller sende e-post til et styremedlem (se oversikt på siste side), eller til styrets felles e-post: bergen@lop.no .

Medlemspris kr 250, ikke medlemmer kr 300.

MERK: Av hensyn til serveringen ber vi om at du helstmelder deg på innen torsdagen før møtedato. Påmeldingen er bindende! Dersom du ikke møter opp, må du regne med å måtte betale inngangsbilletten dersom du ikke har meldt fra til et styremedlem innen dagen før møtet.

Styret

Styret 2017

Leiar

Aud Toppe Christensen
e-post: aud.toppe@yahoo.no

Nestleiar

Annelise Olsen, Fantoftneset 2, 5072 Bergen 
Tlf. 55 28 06 57 e-post: ao38@online.no

Kasserar

Ragnhild Victoria Toft, Lillehatten 74, 5148 Fyllingsdalen
Tlf. 55 16 75 81, e-post: rvitoft@online.no

Sekretær

Aud Toppe Christensen, Farbotslia 17, 5124 Morvik
Tlf. 99 38 35 25, e-post: aud.toppe@yahoo.no

Styremedlemmer

Willy Jan Lønne, Øvre Varåsen 13, 5200 OS
Tlf. 56 30 95 44, e-post: willy.jan.lnne@bkkfiber.no

Varamedlemmer

Ole Konrad Ekerhovd, Ekerhovdleitet 9, 5360 Koltveit
Tlf. 56 33 13 74, e-post: olekonrad@yahoo.no

Svein Njaastad, Landåsveien 56 G, 5097 Bergen
Tlf. 55 38 05 20, e-post: svein.njaastad@gmail.com

Harald Olav Hermansen, Storetveitåsen 12 B, 5067 Bergen
Tlf. 55 36 06 67, e-post: harherm@gmail.com

alt

Fra venstre: Jostein Høysæther, Annelise Olsen, Ole Konrad Ekerhovd, Aud Toppe Christensen (leder), Grete Aasen, Ragnhild Victoria Toft.

Willy Jan Lønne og Svein Njåstad var ikke til stede da bildet ble tatt.