Årsmøte 29. januar 2019

Dato: 29. januar 2019 12:00 -

Årsmøte 2019, med informasjon fra LOP sentralt

NB: Saker til årsmøtet må være styret i hende innen tirsdag 11. desember 2018