Nytt styre i LOP Bergen og omland LOP

LOP Bergen og omland hadde årsmøte den 31. januar 2017.  Aud Toppe Christensen ble valgt til ny styreleder etter Johannes Bolstad, som ikke ønsket gjenvalg.

alt

Fra venstre:  Jostein Høysæther, Annelise Olsen, Ole Konrad Ekerhovd, Aud Toppe Christensen (leder), Grete Aasen, Ragnhild Victoria Toft.
 
Willy Jan Lønne og Svein Njåstad var ikke til stede da bildet ble tatt.