Mattilsynet O/A/Ø

MEDLEMSTREFF
Vi har 5 medlemsmøter og en vårtur hvert år. Foredragsholderne er eksterne eller medarbeidere i Mattilsynet. Møtested er som regel  Mattilsynets seminarrom på Adamstua.

KONTAKT LOKALLAGET:
Postboks 383, 2381 Brumunddal

Kontakt lokallaget

Leder: Inger Hovind
inger.hovind@yahoo.com

Medlemstreff

Styret

STYRET

Inger Hovind
inger.hovind@yahoo.com

Bjørg Gislerud
bjorg.gislerud@gmail.com

Ulf Harvold
ulf@harvold.com

Kari Lund-Larsen
kari@lund-larsen.net

Kari S. Melbostad (vara)
karimelbostad@yahoo.co.uk