Meteorologisk Institutts Seniorklubb

Seniorklubben er tilsluttet LOP (Landslaget for Offentlige Pensjonister). Foreningens formål er å samle etatens seniorer til felles arrangementer i form av møter, hyggekvelder, turer m.m. Det blir arrangert lokale møter noen ganger for året, og turer til inn- og utland.

Alle som er eller vil komme til å bli pensjonert fra den meteorologiske etat kan bli medlemmer. Dette inkluderer også ektefeller / samboere. Ektefeller/samboere og ansatte i etaten som ikke ønsker fullt medlemskap, kan bli støtte-medlemmer.

Seniorklubben kan samarbeide med, eventuelt slutte seg til andre seniorgrupper / pensjonistforeninger. Det inkluderer samarbeid med pensjonistforeningene og seniorgrupperinger ved Vervarslinga på Vestlandet, Vervarslinga for Nord-Norge og senior-/pensjonistgrupperinger ved værtjenestekontorene. Seniorklubben kan ikke være tilsluttet faglige eller politiske organisasjoner.

Kontakt lokallaget

Leder Arnulf Heidegård
tlf 92291147
epost heidega@online.no

Medlemstreff

Styret

Leder

Leder Arnulf Heidegård
92291147
heidega@online.no

Kasserer

Liv Fossheim
2215961 / 97156872, livfossheim@yahoo.no

Styremedlemmer

Knut Torsveen
22235028 / 90598501, knut.torsveen@online.no

Sissel Stavem
21920495 / 92802977

Varamedlemmer

Karl Benjamin
22963238 / 95742733, metkalle@online.no, karl.benjaminsen@met.no

Terje Agnæss

Revisorer

Wenche Laurin Berg
Ingerid Gjerstad

Valgkomite

Kåre Stavem
Brita Ullestad