Meteorologisk Institutts Seniorklubb

Seniorklubben er tilsluttet LOP (Landslaget for Offentlige Pensjonister). Foreningens formål er å samle etatens seniorer til felles arrangementer i form av møter, hyggekvelder, turer m.m. Det blir arrangert lokale møter noen ganger for året, og turer til inn- og utland.

Alle som er eller vil komme til å bli pensjonert fra den meteorologiske etat kan bli medlemmer. Dette inkluderer også ektefeller / samboere. Ektefeller/samboere og ansatte i etaten som ikke ønsker fullt medlemskap, kan bli støtte-medlemmer.

Seniorklubben kan samarbeide med, eventuelt slutte seg til andre seniorgrupper / pensjonistforeninger. Det inkluderer samarbeid med pensjonistforeningene og seniorgrupperinger ved Vervarslinga på Vestlandet, Vervarslinga for Nord-Norge og senior-/pensjonistgrupperinger ved værtjenestekontorene. Seniorklubben kan ikke være tilsluttet faglige eller politiske organisasjoner.

Kontakt lokallaget

Leder Arnulf Heidegård
tlf 92291147
epost heidega@online.no

Medlemstreff

Styret

        Leder

Arnulf Heidegård
92291147
heidega@online.no

        Kasserer

Knut Arne Iden 

90575680

iden-k@online.no

        Sekretær

Haakon Melhuus

haakon.melhuus@gmail.com

        Styremedlemmer

Terje Agnæss

91591703, terjemack10@gmail.com

Sissel Stavem

21920495 / 92802977

        Varamedlemmer

Lillian M Svendsen

Lillian.M.Svendsen@gmail.com 
 

Karl Benjaminsen
22963238 / 95743733, metkalle@online.no

 

        Revisorer

Åse Moen Vidal
 

        Valgkomite

Kåre Stavem
Brita Ullestad