Medlemsmøte 5. april

Dato: 05. april 2018 13:00 -

Møtested: Peppes Pizza

Unge flykninger- usikkerhet-utrygghet. Ungdom på flukt som ikke tilhører noe sted. Ved Bjørg  Raybo  - frivillig.