Onsdag 30. mai, medlemsmøte

Dato: 30. mai 2018 12:00 -

Tema 1: Foredrag med Monica Wegley -  Idéhistoriker og dr. philos fra Institutt for samfunnsmedisin, NTNU. «Fem forklaringer på helseangsten» Befolkningen har aldri vært så friske som vi er i dag, likevel råder sterk engstelse for å være syk. Friske og symptomfrie oppsøker vi helsetjenesten for å få bekreftet at vi er så friske som vi føler oss. Bekymringskulturen tapper helsetjenesten for ressurser, men ikke minst vil den i mange tilfeller forringe livskvaliteten til den enkelte. Monica Wegling har doktorgrad på bekymringskulturen fra Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU, og har forsket på ulike årsaker til at vi ikke lenger stoler på kroppen vår. Hun er enig i at det råder en helseangst i befolkningen, men mener samtidig at årsaksforklaringene ikke bare ligger i medias overfokusering på helse og bekymring. I foredraget vil hun legge frem ulike tolkninger av hvorfor vi oppfatter helsen som skjør og upålitelig.  Hun vil se på hvorfor vi har glemt å lytte til kroppen, og hvorfor ellers friske mennesker oppsøker helsetjenesten.

Tema 2: Foredrag med Kjersti Berg Sandvik, daglig leder i Den Norske Turistforening Indre Østfold.  DNT Indre Østfold har over 1600 medlemmer og arbeider for et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier. DNT Indre Østfold vil i løpet av året gjennomføre omkring 80 aktiviteter, hovedsakelig i nærområdet, for barn, familier, ungdom, voksne og seniorer. Foredraget for Indre Østfold LOP den 30. mai, vil inneholde informasjon om Den Norske Turistforening sentralt, om lokallaget i Indre Østfold og om de mulighetene man kan benytte seg av i egen region.