Onsdag 31. januar, medlemsmøte

Dato: 31. januar 2018 12:00 -

Foredrag med Terje Strøm, sjefsøkonom i NyAnalyse A/S. «Hvor viktig er samfunnsinnsatsen til de eldre og pensjonister? «Frivillig arbeid er en stor verdi for lokalsamfunnet. Dette har økonomene i NyAnalyse regnet på for Statens seniorråd. Det er alltid overskrifter om at eldrebølgen koster samfunnet mye - i form av pensjoner og utgifter til helse. Ofte står det at vi vil mangle helsearbeidere pga eldrebølgen. Samtidig er det glemt at de eldre bidrar til frivillighet, og at  de betaler skatter og avgifter. Derfor er de eldre selv, de friske og aktive, og en svært viktig del av løsningen på utfordringene. På den måten bidrar pensjonister til å holde mange lokalsamfunn i gang, og sikre god hjelp til mange som trenger det.                       

Årsmøtet 2018 begynner etter foredrag og bevertningen ca.kl.14. Ordinære årsmøtesaker. SE INNKALLING HER