Medlemsmøte 30. oktober

Dato: 30. oktober 2018 12:00 -

Vi får besøk av Brit Elden, som orienterer om tilbud som gis av frivillige til avlastning ved demens.