Årsmøte

Dato: 13. februar 2018 12:00 -

Årsmøtesaker. Innkalling er sendt ut

Vi får besøk av Lillian Saxegaard fra LOP sentralt.

Torhild Larsen viser våre web- og Facebook-sider

God mat og utlodning