Årsmelding for 2012

Møtet ble avholdt 13.mars kl. 12.00- 14.00 i auditoriet i 2.etg. på Veterinærinstituttet/Veterinærhøgskolen på Høyland i Sandnes.

Leder Per Filseth hadde sykdomsforfall og møtet ble derfor ledet av Karsten Kjølleberg.

Dokumenter