Innkalling årsmøte 2013

Tid:  13. mars 2013, kl. 12.00- ca kl.15.00

Sted. Auditoriet i 2. etg. på Veterinærinstituttet/ Veterinærhøgskolen på Høyland i Sandnes.

Dokumenter