Sandnes og Jæren

Stiftet 17. april 1997. Det var det andre lokallaget av LOP i Rogaland på det tidspunktet. Medlemmene kom da fra Sandnes, Sola, Klepp, Gjesdal, Time, Hå, Bjerkreim, Egersund, Sokndal og Lund.

Fra årsskiftet 2015/2016 opphørte LOP Stavanger og omland å være et eget lag, og gikk sammen med LOP Sandnes og Jæren. Dette betyr at LOP Sandnes og Jæren nå dekker samtlige kommuner i sørfylket, fra Randaberg i nord, til fylkesgrensen i sør, samt øykommunene Rennesøy og Finnøy, og fastlandskommunene Forsand, Strand og Hjelmeland.

Våre medlemmer får tilbud om gode medlemstilbud. LER MER OM DET HER.

Retningslinjer for deltakelse på våre reiser finner du HER.

GRASROTMIDLER
Vi prøver stadig å finne andre inntektsmuligheter enn kun medlemsavgiften. Norsk Tipping gir 5 % av tippemidlene i såkalte Grasrotmidler til lag og foreninger med samfunnsnyttig arbeid. Av din spillerinnsats til Norsk Tipping, (unntatt Flax og Extra), kan vi i vårt lokallag få 5 kroner av hver 100-lapp du spiller for.
Derfor oppfordrer vi dere til å oppgi vårt org.nr. 983 986 056, når dere ”tipper”.

Kontakt lokallaget

Leder: Synnøve Ladstein
mobil 916 97 145
e-post sy-lad@online.no

Medlemstreff

Vi har også kurs og bedriftsbesøk og kulturprogram for våren 2018. Du finner fullt program for det HER.

Styret

alt

Fra venstre: Synnøve Ladstein, Kjell Terje Larsen, Ranveig Løge, Kåre Bærheim,Marie Ø. Søndervik,Magne Helland, Martha j. Ulvund, Folkvard Ravndal, Annvor Erås, Turid Kilhavn og Roald Håland.

Leder

Synnøve Ladstein, Sandnes

Nestleder

Martha J. Ulvund, Sandnes

Kasserer

Magne Helland, Sandnes

Sekretær

Turid Kilhavn, Gjesdal

Styremedlemmer

Marie Ø. Søndervik, Sandnes
Ranveig Løge, Time
Kåre Bærheim, Sandnes
Kjell Terje Larsen, Randaberg

Varamedlemmer

Folkvard Ravndal, Sandnes
Annvor Erås, Klepp
Roald Håland, Stavanger

Revisorer

Audun Stokka, Sandnes
Terje Jakobsen, Sandnes

Varamedlem

Olaug Nordeide, Egersund

Valgnemnd for 2017

Inger Marie Nese, leder, Klepp
Rannfrid Fitje Jessen, Hå
Rønnaug Knudsen, Sola

Varamedlem

Iver Ormøy, Stavanger