Medlemsmøte 30. mai 2018, kl 1100 i Frøyland/Orstad kyrkje

Dato: 30. mai 2018 11:00 -

Program

-  Åpning v/leder

- Nyhetssjef i Klassekampen Mimir Kristjanson holder foredrag om: ”Sammen er vi mindre alene”

- Varmrett, kaffe/te og ett stykke kringle til kaffen

- Kjell Austvoll og Nils Erik Steinsbø synger og forteller om Evert Taube

Pris kr 330,-