Sør-Trøndelag

  • Trondheim

    Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) Trondheim lokallag

    Vi er en interesseorganisasjon for pensjonister fra kommune, fylke og stat.

    Les mer om Trondheim