Trondheim

Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) Trondheim lokallag

Vi er en interesseorganisasjon for pensjonister fra kommune, fylke og stat.

Laget har åpent kontor i 2. etasje i Hornemansgården hver første tirsdag i måneden kl. 10.00-kl. 12.00.

Kontoret har stengt i juni, juli og august.

Gratis rådgiving i pensjonsspørsmål, arv, testament, skifte og bo-oppgjør.

Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) har drøftingsrett med regjeringen når det gjelder trygdeoppgjør og statsbudsjett, samt høringsinstans for ulike departementer når det gjelder saker av betydning for oss som pensjonister.

Medlemskontingent : 300 kroner pr år.

Vi trenger e-postadressen din

Vennligst send din e-postadresse til kedhella@online.no for oppdatering av kartoteket vårt!

Kontakt lokallaget

Leder: Astrid Seim Ekeland

Tlf.: 977 26 035, e-mail: asekela@outlook.com

Aktuelt

Medlemstreff

Lagets møter holdes i Hornemansgårdens festsal, hver tredje torsdag i måneden fra kl. 11.00 til  kl. 13.30.

Velkommen til våre møter!

Hornemansgården

Styret

Leder

Astrid Seim Ekeland Tlf.: 977 26 035
E-mail: asekela@outlook.com

Nestleder

Terje Osnes: Tlf.: 465 02 507

E-mail: terje.osnes@ntebb.no

 

Sekretær

Ågot Glasø Tlf.: 920 68 556
E-mail: a-glaso@online.no

Kasserer

Sigri Johanne Aa, Tlf.: 90771247
E-mail: s-johaaa@online.no

Styremedlemmer

May Helland og Aage Borrmann

Varamedlemmer

Arne Waldemar Olsen