Tema: Ære så nøye a ?

Dato: 18. oktober 2018 12:00 -

Ved lege Gisle Roksund
Musikkinnslag v/Roksund
Utlodning av 5 blomsterkort

Sted: Kultursalen i Gulset kirke
Tid: Torsdag 18.oktober kl. 12.00