Medlemsmøte tirsdag 5. sept.

Dato: 05. september 2017 17:00 -

Nytt fra Landsmøtet. Diskusjon om lagets virksomhet.