Trondheim

Landsforbundet for offentlige pensjonister (LOP) Trondheim lokallag

Vi er en interesseorganisasjon for pensjonister fra kommune, fylke og stat. Laget har åpent kontor i 2. etasje i Hornemansgården hver første tirsdag i måneden kl 1000-1200. Kontoret har stengt i juni, juli og august. Gratis rådgiving i pensjonsspørsmål, arv, testament, skifte og bo-oppgjør. Landsforbundet for offentlige pensjonister (LOP) har drøftingsrett med regjeringen når det gjelder trygdeoppgjør og statsbudsjett, samt høringsinstans for ulike departementer når det gjelder saker av betydning for oss som pensjonister.

Medlemskontingent: 300 kroner pr år. Vi trenger e-postadressen din. Vennligst send din e-postadresse til s-johaaa@online.no for oppdatering av kartoteket vårt!

alt  

På medlemsmøtene bidrar de aktive med gevinster til åresalg og utlodning. Et flott tilskudd til lagets økonomi!

 

OBS: Under overskriften "Aktuelt" finnes de fire siste nyheter. Flere artikler finnes under "Arkiv".

 

 

Kontakt lokallaget

Leder: Terje Osnes, tlf 465 02 507, e-post terje.osnes@ntebb.no

Ansvarlig for hjemmeside: Reidun Bogen,  tlf 905 92 591, e-post re-boge@online.no

alt

LOP Trondheim har egen side på Facebook, hvor man kan be om å bli medlem

Aktuelt

Arkiv

Medlemstreff

Lagets møter holdes i Hornemansgårdens festsal, hver tredje torsdag i måneden kl 1100 - ca 1330,  (ikke mai-juni-juli)

Velkommen til våre møter!

Hornemansgården

Styret

alt

Leder          Terje Osnes            
                    465 02 507    terje.osnes@ntebb.no
Nestleder    Svanhild Stokkke    
                    906 93 395
Kasserer     Sigri Johanne Aa    
                    907 71 247    s-johaaa@online.no  
Sekretær     Ågot Glasø             
                    920 68 556     a-glaso@online.no
Styremedl.  Reidun Bogen        
                    905 92 591     re-boge@online.no
Styremedl.  Aage Borrmann         
                     911 12 385     aage.borrman@gmail.com
Varamedl.    Arne W. Olsen
                    976 99 082      pah-ser@online.no
Vara, turleder Lillian Lilleløkken   
                    911 03 946      lillia46@hotmail.com