Invitasjon til minikonsert og informasjon om offentlige pensjoner.

Dato: 23. januar 2018 17:00 -

Landsforbundet for offentlige pensjonister inviterer til åpent møte om offentlige pensjoner.

INVITASJON TIL MINIKONSERT OG INFORMASJON OM OFFENTLIGE PENSJONER.

Landsforbundet for offentlige pensjonister (LOP) i Trondheim inviterer til åpent informasjonsmøte om offentlige pensjoner.

 

QUALITY AUGUSTIN HOTELL TIRSDAG 23.JANUAR KL. 17. -19.

 

Anledning til å kjøpe mat og forfriskninger. Kaffe/te serveres.

 

Program:

-         ”Ditty group”- visesang og underholdning.

 -         ”Hvordan blir levekårene våre med fortsatt nåværende utvikling av pensjoner og skatt”.  Per Loe, tidligere lønningssjef, Trondheim kommune og en av våre fremste eksperter på pensjoner.

 -         ”Hvorfor medlem av LOP? Levekåra handler ikke bare om pensjon og skatt.” Torild Ofstad, leder av sentralstyret i LOP.

 

LOP har  drøftingsrett med regjeringa om størrelsen på trygdeoppgjøret og statsbudsjettene.

LOP har som formål å ivareta offentlige pensjonisters rettigheter i disse oppgjørene, og er høringsinstans for Stortinget.

Se www.lop.no  for mer info.

 

Utfordringene er mange, bl.a.:

-         Fortsatt nedregulering av våre pensjoner i forhold til yrkesaktive.

-         Relativ skeivutvikling av skattene  for pensjonister.

-         Utvikling av kommuneøkonomien.

-         Mv.

 

Vel møtt!

Beste hilsen styret i LOP, Trondheim

 

Astrid Seim Ekeland     Terje Osnes    Ågot Glasø    Sigrid Johanne Aa

May Helland    Lillian Lilleløkken     Arne Waldemar Olsen

 

Aage Borrmann som kan kontaktes vedr. Møtet. Tlf.: 91112385