Sandefjord

LOP Sandefjord har medlemsmøter 2. torsdag i måneden kl 12.00 i Stockflethsgt 26.

Vi har gode foredrag, snitter, kaffe, lagsarbeide og godt, sosialt samvær.  Vel møtt.

Kontakt lokallaget

Leder:
Lillian Heggem
Mobil: 473 13 408

Aktuelt

Medlemstreff

Styret

Leder

Lillian Heggem
Mobil: 473 13 408
lsheggem@frisurf.no

Kasserer

Anne-Marie Aaby
Mobil: 930 21 738
knutaaby@advokatplassen.no

Sekretær

Knut Aaby
Mobil: 451 25 555
knutaaby@advokatplassen.no

Styremedlem

Sonja Lausch-Liseth
Mobil: 900 45 847
lisson@online.no

Bodil Svendsen
Mobil: 906 49 162
bodil.svendsen@sfjbb.net

Varamedlemmer

Brit Hagstrøm
Mobil: 959 95 156
brit.hagstrøm@gmail.com

Judith Strand
Mobil: 902 53 622

Paul Wirkola
Mobil: 974 11 902
pwirk@online.no