Tønsberg

Grasrotandelen

Grasrotandelen er en ordning som vil gjøre det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en andel på inntil 5 prosent av innsatsbeløpet direkte til lokal organisasjon. Grasrotandelen koster ikke noe, og påvirker verken innsatsbeløp eller eventuell premie!

Lokallaget er registrert i frivillighetsregisteret og du oppgir at du vil støtte LOP Tønsberg. Organisasjonsnummeret er 994649116.

Vi håper at du som spiller vil støtte LOP Tønsberg!

Har du e-postadresse?

Da vil vi gjerne sende informasjon om program, turer etc. til deg på e-post! Send adressen til kasserer: erl-hoel@online.no

Kontakt lokallaget

Leder:
Anne Lise Aune Lee
e-post: Leenorge@gmail.com
tlf. mobil 92092916

Aktuelt

 • Dagens bank for eldre. Digital postkasse.

  En representant for Sparebank1 vil orientere om bruk av bank i dag. Inger Aasland vil orientere om  bruk av digital postkasse. 

  Les mer om Dagens bank for eldre. Digital postkasse.
 • Vårprogram 2016

  Her kommer vårens program for laget vårt i 2016.

  Møtene holdes på Midtløkken bo- og servicesenter

  2. mandag i måneden kl. 12.00.

   

  • 11. januar :  Vi får besøk av forfatter, journalist og informasjonsmedarbeider Audun Tjomsland. Han har skrevet bok om Anders Jahres eventyrlige liv, og kommer og holder foredrag om boken.
  • 8. februar:  Årsmøte.  Saker som ønskes behandlet på årsmøte må sendes styret innen 11. januar 2016.

           Forfatter og tidligere lærer Maria Szacinski kåserer om 

           relasjoner og hva livet går ut på, med utgangspunkt i egne og           andres dikt.

  • 14. mars:  Tidligere utvalgsleder for kultur og frivillighet i Tønsberg kommune, Per Rosenblad Brun, vil gi oss et kåseri  kalt «Tønsbergs kulturvyer».
  • 11. april:   Forfatter og tidligere psykiatrisk sykepleier, Margaret Skjelbred, vil dele noen dikt med oss og fortelle om noen av sine bøker, blant annet sin siste bok «Prinsesse Kristina av Tønsberg».

   

  • Mai:  Vi arrangerer en vårtur!

   

  Datoer for medlemsmøter høsten 2016:

  12. september     10. oktober     14. november     12. desember

   

  Vi ønsker å få din e-postadresse så vi raskt kan sende informasjon om møter og turer.  Adressen sendes til vår sekretær:  erl-hoel@online.no

   

  Velkommen til våre møter og arrangementer i 2016!

   

  Styret.        Leder: Anne Lise Aune Lee.  Tlf. 92092916 e-mailadresse: leenorge@gmail.com

  PS: Grasrotandelen koster ikke noe, og påvirker verken innsatsbeløpet eller premien. Norsk Tipping gir en andel på 5 % av innsatsbeløpet direkte til en forening.

  Vi er registrert i frivillighetsregisteret og du oppgir at du vil støtte

  LOP Tønsberg, organisasjonsnummer 994649116, -  når du tipper!

   

  Les mer om Vårprogram 2016
 • Årsmøte 2016. Referat.

   

  ÅRSMØTE 2016

   

  Mandag 11. februar 2016 ønsket leder Anne Lise Aune Lee 35 nye og gamle medlemmer velkommen til Årsmøte på Midtløkken bo- og servicesenter.  En spesiell velkomst til Maria Szacinski som etter årsmøtet ville underholde oss med dikt om livet og relasjoner. Tradisjonen tro startet vi med allsang, og med vår faste pianist Erling Dittmann ved pianoet sang vi alle versene av «Jørgen Hattemaker».

  Leder ba deretter medlemmene om ett minutts stillhet for å minnes de av foreningens medlemmer som var gått bort i løpet av det siste året.

  Vi gikk så over til årsmøtesakene. Møtet ble godkjent som lovlig innkalt, leder ble valgt som dirigent, og sekretær som møtereferent. Sekretær leste Årsberetningen som ble godkjent.  Kasserer overtok og refererte regnskapet som også ble godkjent.  Kasserer la deretter frem budsjett for 2016, og det var enighet om at vi prioriterer å bruker mere midler til å skaffe gode foredragsholdere til medlemsmøtene våre.

  Valgkomiteens leder redegjorde for sitt arbeid og la frem forslag til kandidater.  Leder Anne Lise taket for flott arbeid fra komiteen og gjennomførte valget. Samtlige ble valgt med akklamasjon.

  Det nye styrets sammensetning:

  Leder Anne Lise Aune Lee (ikke på valg)

  Styremedlemmer:  Ellen Berit Strand, (ikke på valg), Marit Lundt Ropstad (ikke på valg), Gertrude Forsberg (ikke på valg), Øivin Eriksen, ny, valgt for to år.

  Varamedlemmer:  Ann Thune,(ikke på valg), Rigmor Irene Berg, ny, valgt for to år, Solbjørg Ihlebrekke, ny, valgt for to år.

  Revisor:  Bjørn Herlin, ikke på valg, Reidar Ristvedt, gjenvalg for to år.

  Vararevisor: Erling Hoel, valgt for to år.

  Valgkomite: Leder Inger Johanne Aarvold, gjenvalg for to år, Svanhild Toverud Olsen, (ikke på valg). 

  Etter kaffe, rundstykker, åresalg og livlig prat fikk forfatter Maria Szacinski ordet for å dele dikt om relasjoner med oss. Hun hadde valgt ut dikt av mange kjente lyrikere, og også noen av sine egne. Selv om vi er kommet til høsten i livene våre så er det fortsatt mange dører som kan åpnes, og vi må være optimister og se mulighetene, «men livet er en innfløkt dans, og ingen har lært meg stegene». Maria startet med «Ode til livet» av den chilenske forfatter og nobelprisforfatter Pablo Neruda , og fortsatte med både tankevekkende og humoristiske dikt. Leder takket henne med å si at «dette kunne vi sittet og lyttet til hele kvelden!» 

  Vår representant i eldrerådet i Tønsberg, Inger Aasland, informerte om aktuelle saker, blant annet at det er bevilget penger til forprosjekt i Vestfold vedrørende satsing på demente; aktivitetssenter/demenslandsby, etter mønster fra Nederland.

  Seks glade medlemmer ble eiere av fine vårblomster før leder kunne si tusen takk for fremmøte og ønske god tur hjem.

   

   

  Les mer om Årsmøte 2016. Referat.
 • Referat fra medlemsmøte 11.01.2016

  Årets første medlemsmøte i 2016 fant sted på Midtløkken bo-og servicesenter mandag 11. januar.  Til tross for store store snømengder ute,  kunne leder Anne Lise Aune Lee ønske 35 medlemmer hjertelig velkommen. Tradisjonen tro startet vi med allsang, og  med Erling Dittmann ved pianoet stemte vi i med «Løft ditt hode du raske gutt».

  Dagens «attraksjon», journalist og informasjonsmedarbeider, Audun Tjomsland, ble så introdusert.  Tjomsland har skrevet bok om en av verdens største skipsredere, Anders Jahre`s eventyrlige liv. Denne historien ønsket han å dele med oss.  Han fortalte om Jahre`s tre verdener: 

  • Hvalfangst, skipsfart, fergetrafikk, fettindustri.
  • En av Norges største donorer til kultur, vitenskap og humanitære formål.
  • Utenlandsaktiviteten – og Jahres «hemmelige» formue.

  Anders Jahre var født i 1891 på Lasken gård i Sandar, og døde i 1982 på Midtåsen i Sandefjord, syk og dement. Han viste allerede som liten gutt at han hadde et stort forretningstalent, og faren sa tidlig at «det blir nok noe stort av deg!». Og det ble det!  Han anses som en av Norges store sønner, med en enorm skaperkraft, energi og teft.

  Audun Tjomsland fortalte levende og meget interessant om et utrolig eventyrlig liv, og han trollbandt tilhørerne i nærmere 3 timer, kun avbrutt av en pause med kaffe og rundstykker. Referenten prøver ikke engang å referere fra foredraget, men anbefaler å høre foredraget selv, eller lese boken!

  Før leder takket  for oppmøte, ble vi minnet om Årsmøte 8. februar, hvor forfatter Maria Szacinski deler dikt om relasjoner med oss. Ingen trenger å være redd for å komme, for alle som er på valgt er forespurt og sagt ja!

   

  Les mer om Referat fra medlemsmøte 11.01.2016

Medlemstreff

Møtene holdes på Midtløkken bo- og servicesenter 2. mandag i måneden kl 12.

Velkommen til møtene våre! Ta gjerne med kommende offentlige pensjonister og andre interesserte!

Styret

Styret 2016

Leder 

Anne Lise Aune Lee
Gårdbovn. 26, 3154 Tolvsrød
33310909 /92092916
Leenorge@gmail.com

 

Styremedlemmer

Ellen Berit Strand
Kringlene 4, 3145 Tjøme
97510973/33390697
ellenbst@online.no

Marit Lundt Ropstad
Trudvangvn. 47, 3117 Tønsberg
99628733
maluro@online.no

Øivin Eriksen
Falckenbergs gate 9, 3111 Tønsberg
91542027
oeieri2@online.no

Gjertrude Forsberg
Gjennestadvn. 361, 3160 Stokke
33 33 50 38/91735984
gertrudefors@gmail.com

 

Varamedlemmer

Ann Thune
Skiringsalgt. 1 c , 3116 Tønsberg
41679311 / 33017131
annthune@online.no

Rigmor Irene Berg
Gjennestadvn. 361, 3160 Stokke
33 33 50 38 / 91735984
ri.iberg@online.no

Solbjørg Ihlebrekke
Skiringsalgt. 1 c, 3116 Tønsberg
33 33 00 17 / 98887684

 

Revisor

Bjørn Herlin, Markvn. 8, 3117 Tønsberg, tlf. 33317333,

Reidar Ristvedt, Sagvn. 6, Tolvsrød, tlf. 33330562 / 97066632

Vararevisor

Erling Hoel, Dr. Blancasgt. 10A, 3111 Tønserg

Valgkomite

Leder: Inger Johanne Aarvold,

Medlem: Svanhild Toverud Olsen