Årsmøte 28. januar 2020

Dato: 28. januar 2020 12:00 -

Årsmøte 2020, med informasjon fra LOP sentralt
NB: Saker til årsmøtet må være styret i hende innen tirsdag 10. desember 2019