Medlemsmøte 10. desember

Dato: 10. desember 2019 12:00 -

Erlig Kopperud, prost - vil kåsere om julen
Kulturinnslag: Vi synger julesanger