Gjøvik

LOP Gjøvik og Omland lokallag ble stiftet i 1994 og vokste raskt til å bli en rimelig stor pensjonistforening. Møtene har de siste 10 årene blitt holdt på ulike steder i Gjøvik: Odd Fellow, Musikkens hus og de to siste årene i Peisestua på Viken Musikkfolkehøyskole og enkelte ganger på Raufoss.

Medlemsmøtene våre vil fra høsten 2022 bli holdt i Øverby Helsesportsenters kafé ved Eiktunet i Gjøvik. Medlemsmøter holdes tilnærmelsesvis én gang pr. måned, unntatt i januar og juli måned. På de vanlige medlemsmøtene våre  serveres snitter og kake fra byens rimeligste catering-bedrift. Året avsluttes alltid med et julemøte der det serveres tradisjonell julemiddag og kaffe med litt smågodt. 

Møteinnholdet har alltid et foredrag eller kåseri med et aktuelt tema. I tillegg er allsang, åre-salg og som regel nytt fra LOP faste innslag.

Hvordan bli medlem i lokallaget:
Kontakt kasserer, som vil videreformidle innmeldingen til LOP sentralt.
Kasserer i 2021 er Lise Sandberg, Eventyrvn. 4A, 2815 Gjøvik, mob. 480 72 379, karilisesandberg@gmail.com 

Kontingenten er for tiden 100 kr  til lokallaget + 290 kr til LOP sentralt, 4 årlige tidsskriftnummer inkludert.

Ved innmelding i høsthalvåret betales halv årskontingent.

Kontakt lokallaget

Leder: Kjell Mellemberg
tlf. 482 88 924
e-post: kaabeem@online.no

Aktuelt

Medlemstreff

NB! Vanlige medlemsmøter avholdes i 12.00-14.30
På alle møter allsang, bevertning, utlodning, lagsaker og korte musikalske innslag

På vanlig medlemsmøter betaler medlemmene 150 kroner (servering og lokalleie)

Styret

Leder
Kjell Mellemberg, Nerbyvn. 18, 2819 Gjøvik
mob. 482 88 924, kaabeem@online.no
 

Nestleder
Liv Rehn Berger, Vestrumvn. 1, 2830 Raufoss
mob. 951 20 422, liv.rehn.berger@gmail.com
 

Sekretær
Dagny Liaklev, Chr. Michelsensgt. 17A, 2815, Gjøvik
mob. 947 85 644, dagny@liaklev.no
 

Kasserer
Lise Sandberg, Eventyrvn. 4 A, 2818 Gjøvik
mob. 480 72 379 karilisesandberg@gmail.com


Varamedlemmer
Dag Buhaug, Breiskallmarka 36, 2827 Hunndalen
mob 986 45 013,  dag.buhaug@outlook.com

Arne Birger Nilsen, Krabyenga 20, 2850 Lena
mob 995 13 610  ar-birge@online.no