Gjøvik

LOP Gjøvik og Omland lokallag ble stiftet i 1994 og vokste raskt til å bli en rimelig stor pensjonistforening. Møtene har de siste 10 årene blitt holdt på ulike steder i Gjøvik: Odd Fellow, Musikkens hus og de to siste årene i Peisestua på Viken Musikkfolkehøyskole og enkelte ganger på Raufoss.

Medlemsmøter holdes tilnærmelsesvis én gang pr. måned, unntatt i januar og juli måned. Medlemsmøtene våre holdes i peisestua på Viken Musikkfolkehøyskole. Året avsluttes alltid med et julemøte der det serveres tradisjonell julemiddag og kaffe med litt smågodt. På de vanlige medlemsmøtene får vi servert Musikkfolkehøyskolens velsmakende snitter og en deilig kake.

Møteinnholdet har alltid et foredrag eller kåseri med et aktuelt tema. I tillegg er allsang, åre-salg og som regel nytt fra LOP faste innslag.

Hvordan bli medlem i lokallaget:
Kontakt kasserer, som vil videreformidle innmeldingen til LOP sentralt.
Kasserer i 2021 er Lise Sandberg, Eventyrvn. 4A, 2815 Gjøvik, mob. 480 72 379, lisandbe@bbnett.no.

Kontingenten er for tiden 100 kr  til lokallaget + 280 kr til LOP sentralt, 4 årlige tidsskriftnummer inkludert.

Ved innmelding i høsthalvåret betales halv årskontingent.

Kontakt lokallaget

Leder: Kjell Mellemberg
tlf. 482 88 924
e-post: kaabeem@online.no

Aktuelt

Medlemstreff

NB! Vanlige medlemsmøter avholdes i 12.00-14.30
På alle møter allsang, bevertning, utlodning, lagsaker og korte musikalske innslag

På vanlig medlemsmøter betaler medlemmene 125 kroner (servering og lokalleie)

Styret

Leder
Kjell Mellemberg, Nerbyvn. 18, 2819 Gjøvik
mob. 482 88 924, kaabeem@online.no
 

Nestleder
Liv Rehn Berger, Vestrumvn. 1, 2830 Raufoss
mob. 951 20 422, liv.rehn.berger@gmail.com
 

Sekretær
Dagny Liaklev, Chr. Michelsensgt. 17A, 2815, Gjøvik
mob. 947 85 644, dagny@liaklev.no
 

Kasserer
Lise Sandberg, Eventyrvn. 4 A, 2818 Gjøvik
mob. 480 72 379 lisandbe@bbnett.no
 

Styremedlem
Elsa Vollsæter, Olavsgt. 2, 2815 Gjøvik
mob. 91805836,  elsavo@online.no
 

Varamedlemmer
Synnøve Røsok, 4, Skausnaret 4, 2818 Gjøvik
mob. 950 88 179

Reidunn Torp, Negardsenga 14, 2834 Raufoss
mob 994 85 109