Årsmøte 23. februar 2011

Årsmøtet ble avholdt på Esso Taverna Kongsvinger kl. 12.00. Til stede: 29 medlemmer inkl. styret.

Leder Nicolay Jan Aas ønsket velkommen, spesielt til de nye medlemmene, og gratulerte de to jubilantene Thomas Tallaug 80 år og Hendrik Grendel 70 år. Årsberetning for 2010 ble delt ut.

1. Godkjenning av innkalling. Godkjent.
2. Valg av møteleder: Nicolay Jan Aas.
3. Valg av 2 til å undertegne protokollen: Sylvia Birkelund og Andreas Hemma.
4. Årsberetning 2010.

Årsberetningen ble lest opp av sekretær Hendrik Grendel. Det var en merknad som gjaldt omtalen av utflukten til Kvinnemuseet. Forelesningen omtalte ikke Karin Juel, men Dagny Juel. Sekretæren beklaget og leste Karin Juels dikt Lyckan kommer, lyckan går, De sova ennu i jorden, de blommorna vi skal plocka. Årsberetningen ble godkjent.

5. Regnskap 2010

Kasserer Astrid Nygård leste opp regnskapet med følgende kommentar om det gode resultatet; det er «Bingopenger» som styrket kassa. Regnskapet ble godkjent.

6. Budsjett 2011

Kasserer Astrid Nygård leste opp budsjettforslaget som ble godkjent. Kontingenten blir som i 2010.

7. Valg

Valgkomiteens forslag og valgresultat:

Leder: Nicolay Jan Aas fortsetter ett år til.
Nestleder: Oddvar Bekholt fortsetter ett år til.
Kasserer: Astrid Nygård fortsetter ett år til.
Sekretær: Ny, men ingen kandidat. Styret konstituerer seg sjøl.
Styremedlem: Anne Guri Furuberg fortsetter ett år til.
Styremedlem: Anna Stearn, ny – ble sekretær.
Styremedlem: Kai Martin Hansen fortsetter ett år til.
Revisor: Anne Nordahl fortsetter ett år til.
Revisor: Thomas Thallaug, ny.
Valgkomitemedlem: Ellinor Heimtun fortsetter ett år til
Valgkomitemedlem: Oddvar Paulsurd, ny.

8. Innkomne forslag
Kåre Forfot hadde forslag om et «LOP treff» en bestemt dag i uka på «Drømmekafeen» på Skeidar,  der man også kan bli enige om en «slumptur» til  Charlottenberg eller annet. Kåre tar kontakt og forløser denne ideen.

9. Turer i 2011

Leder Nicolay Jan Aas la fram 7 forslag til turer i 2011. Deltakerne fikk delt ut stemmesedler og skulle prioritere sine valg. Resultatet ble:

Vårtur: Helgøya med allsang, laks og jordbær på Skibladner.

Høsttur: Peer Gynt-forestilling ved Gålåvannet og overnatting på Wadahl Hotell.

Styret vil orientere medlemmene. Særlig Peer Gynt-forestillingen har høy prioritet og må bestilles i meget god tid pga. publikumsinteressen.

10.Pause

Karbonade- eller rekesmørbrød og wienerbrød samt loddtrekning. Det summet godt i lokalet under pausen!

11. Medlemsmøte: Kåseri ved Thomas Thallaug

Han startet med en ligning/formel av professor Arne Næss. Egen glød og begreistring (i 2. potens) dividert med fysisk og psykisk lidelse minus sak-/møtetrivsel! Så fortsatte han med sine egne synspunkter på dagens skole som blir påvirket av politikere, skolens eiere, skolens ledere, skolens lærere, foreldre og elever.

Leder Nicolay Jan Aas takket for frammøtet og for et særdeles hyggelig årsmøte.

A. Hemma         Sylvia Birkelund