Referat fra vårt 10-års jubileum

Her i Rana startet det hele med en invitasjon fra LOP ved leder av vervekomiteen, Tollef Beitrusten fra Lillehammer, med ett innlegg i Rana Blad om at interesserte kunne møte til et informasjonsmøte.

Beitrusten var ivrig LOP-medlem, hadde vært ordfører i en Gudbrandsdalskommune, og var medlem i Lillehammer lokallag. Han var en aktiv verveansvarlig, reiste rundt og fikk startet flere lokallag.

Det møtte opp 25 personer, og de uttrykte vilje til å begynne prosessen med å få i gang et lokallag. Det ble nedsatt et interimsstyre med Anne Ryssdal, Unni Segrem, Else Marie Olsen, Rasmus Nordahl og Tove Lian.

Allerede 26. januar 2005 ble det holdt konstituerende møte i Rana Produkters kantine i Vika.

Nå ble laget formelt stiftet. Av interimsstyret fortsatte flere, som leder Anne Ryssdal, nestleder Rasmus Nordahl, sekretær Unni Segrem, kasserer Tove Lian, styremedlemmer Leif Alstadhaug,  Else Marie Olsen og Lars Opsal. Ifølge leders uttalelse – en prektig gjeng.

Året etter, i april 2006 ble Midt-Helgeland lokallag av LOP stifta, et lag vi har hatt et godt samarbeide med opp gjennom årene.

Les resten av teksten i dokumentet nedenfor

 

Dokumenter

@