Indre Salten

I slutten av mai ble det avholdt møte i Rognan for å se på interessen for å danne et eget LOP-lag der. Dette var på initiativ fra Petter Kristiansen fra Rognan og Turid M. Olsen som representerte LOP sentralt.

Fem av de fremmøtte meldte seg inn i LOP der og da, og et interimstyre ble valgt. Petter Kristiansen, som har jobbet en mannsalder som lensmann i Rognan, ble valgt til leder. Interimstyret skal jobbe videre med formålet om å få i gang et lokallag for Saltdal, Fauske og Sørfold.

Kontakt lokallaget

Petter Kristiansen
tlf: 91695061
petterk2@start.no

Medlemstreff

Styret