7. mai har vi åpent møte i Saltdal

Det handler om samferdsel og trafikksikkerhet i Salten.

De mange ulykkene og nesten ulykkene på veiene i Nordland skremmer. Store vogntog sklir på tvers over veien eller i grøfta. Junkerdalsura med mellomriksveien til Sverige er en av disse bratte og smale veiene hvor også barn skal fraktes til og fra skole og barnehage.

Hvordan og når får vi bedring i situasjonen?