Nytt fra lokallaget i Oslo

Oslo har siden 2014 vært  med i Verdens Helseorganisasjons nettverk for aldersvennlige byer. Bydel Nordre Aker har startet et pilotprosjekt som alders-og demensvennlig bydel. På vårt møte i lokallaget 6.oktober kommer byråd Inga Marthe Thorkildsen og informerer oss om hvor langt de er kommet innenfor dette arbeidet.

@