Medlemsmøte 27. mars

Dato: 27. mars 2019 12:00 -

«Naturlige variasjoner dominerer klima» ved Ole Henrik Ellestad.

Kirkens Bymisjon ved Cathrine Myhre, daglig leder av Kirkens Bymisjon i Mysen.

Les mer om programmet HER.
 

Onsdag 27.mars
«Naturlige variasjoner dominerer klima» ved Ole Henrik Ellestad.   
 
Han er utdannet cand. real i fysikalsk kjemi innen infrarød stråling og molekyler.Han har vært forskningsdirektør ved SINTEF Oslo (tidl. SI) og professor i kjemi ved Universitetet i Oslo, adm. dir, ved Norsk Regnesentral og områdedirektør for naturvitenskap og teknologi ved universiteter og høyskoler, Norges forskningsråd. Klimaet har alltid variert av naturlige årsaker. Men FNs klimapanel (IPCC) har siden 2001 konkludert med at mer enn halvparten av oppvarmingen de siste 150 år har vært menneskeskapte. Tvilsomt ettersom fossile CO2-utslipp bare kan ha hatt nevneverdig effekt etter 1950. Og da våre CO2-utslipp begynte å øke markant sank temperaturen frem til 1975. Det er mange funn om historisk varmere tider. Likevel hevder IPCC at forholdene i dag er unike.  Se fortsettelse av forhåndsomtalen til slutt i dokumentet.

Kl.14 Kirkens Bymisjon ved Cathrine Myhre, daglig leder av Kirkens Bymisjon i Mysen
Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Deres visjon er at mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg. Gjennom tiltak for alle aldersgrupper og på mange livsområder ønsker de å virkeliggjøre målet om at alle mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg.