14.12.18 Julemøte

Julemøtet blir i år fredag 14.12.18 kl 1700 - Pris kr 400 - Bankkontonr.9235 27 94858. Velkommen.