Høstens møter og andre aktiviteter

17. august 2022

Medlemsmøter:

15. september:             Tema for møtet er endret. Hovedtema for møtet blir Trondheim                                                   kommunes eldreplan.

20. oktober:                  Ernæring for eldre.

17.oktober                     Høstens bøker

9. november                   Temamøte: Hvorfor LOP som pensjonistorganisasjon? Hva     skiller                                              oss fra de andre organisasjonene. Innledere tidl. LOP-leder Torill Ofstad og                                            sentralstyremedlem Berit Lånke. Spørsmål og debatt.Gratis kaffe og vaffel.

                                          NB! Dette møtet er i Hornamansgården kl 11-13.

Andre aktiviteter:

6. oktober                      Lunsj i Palmen

                                         (Påmeldingsfrist 6. september)

 

15. desember                Julebord

Årets julebord blir arrangert på Snefugl gård i Buvika. Det vil bli satt opp buss.

September                     Tur med overnatting.

                                          Turen er avlyst.