Årsmøte 21.02.19

14. desember 2018

Årsmøtet i LOP avholdes i Hornemansgården 21.02.19.

Eventuelle saker som ønskes tatt opp, skal ifølge vedtektene sendes styret senest 31.12.18.