Beklagelse fra LOP

16. september 2018

"Vi i LOP" sendes i disse dager ut til medlemmene. Margaretha Hamrin har sendt oss denne meldingen den 13.09.18:

På grunn av en forveksling av en bildefil under trykkeprosessen har bildet av styret i Trondheim lokallag på side 12 blitt forbyttet med bilde av Trondheim lokallag på tur. Vi beklager dette!