Bemanningen ved våre sykehjem

Uttalelse fra årsmøtet 19. februar. Trondheim lokallag av Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) har på sitt årsmøte diskutert situasjonen ved våre sykehjem i Trondheim.

Vi merker oss at ombudet for helse, omsorg og oppvekst gir uttrykk for at det har skjedd mye bra innenfor eldreomsorgen i Trondheim de siste årene, og at Trondheim ligger godt an sammenlignet med andre kommuner. Samtidig er det klart at det er for liten grunnbemanning ved våre sykehjem. Noe som er svært bekymringsfullt med tanke på at dette påvirker det tilbudet beboerne har krav på til enhver tid.

Slik kan det ikke fortsette. Vi registrerer at ordfører Ottervik nå har signalisert at de vil se nærmere på grunnbemanningen ved sykehjemmene.

Vi oppfordrer derfor bystyret om å sørge for at forskriften om en verdig eldreomsorg blir fulgt opp. Vi ber i den forbindelse om at en fortsetter arbeidet med å bedre de ansattes arbeids – og tilsettingsvilkår med mål om 100 prosent stillinger og fast jobb.

Som eldre i denne byen forventer vi at det blir lagt til rette for en verdig eldreomsorg. Vi vil ikke lenger akseptere at vi som eldre i byen blir valgt bort i forhold til saker som byens politikere tydeligvis opplever som mere interessant.