De rike pensjonistene?

Dette innlegget fikk stort oppslag i Adresseavisen den 18. mars. Kjell Helland imøtegår her påstanden om at pensjonister er en spesielt priviligert gruppe her i landet.

I Adresseavisen 16. mars kommenterer Jonas Skybakmoen forslag til utbygging av Nyhavna. Overskriften han bruker er Ny havn for pensjonister. Kommentaren skaper inntrykk av  at her er det bare rike pensjonister som kan bo. Gjennom denne kommentaren skapes det nok engang et inntrykk av at landets pensjonister hører hjemme blant den rike adelen i Norge. Dessverre er dette en myte som er skapt av media gjennom mange år. For de som har nødvendige kunnskaper om pensjonister og pensjoner så vet de at dette ikke er riktig.

Jeg vil minne om at blant landets pensjonister så har vi ca 150 000 minstepensjonister. De har en årlig brutto pensjon på ca 185 – 190 000 kroner. En stor del av de øvrige pensjonistene har en årlig pensjon på mellom 250 – 350 000 kroner. En pensjon de for øvrig har betalt inn selv, og som de selvsagt betaler skatt av i likhet med de yrkesaktive. Som om ikke dette er nok så økte stortinget for noen år siden trygdeavgiften for pensjonistene fra 3 til 5,1 prosent. Noe som førte til en kraftig skatteskjerpelse for den samme gruppen. Vi må heller ikke glemme at i 2011 endret stortinget folketrygdloven slik at pensjonistene får trukket 0,75 prosent i de årlige trygdeoppgjørene. Noe som førte til at fjorårets oppgjør ikke engang ga pensjonistene kompensasjon for prisstigningen. Det samme er i ferd med å skje også ved årets lønnsoppgjør. Dessverre har allerede regjeringen signalisert og da foreløpig med støtte fra Venstre at det ikke er aktuelt å bidra med noen kompensasjon slik at pensjonistene i alle fall kan få kompensert årets prisstigning. Hva de øvrige partiene på stortinget vil gjøre i denne saken er foreløpig ikke klart. Vi har ikke de største forventningene med bakgrunn i de vedtak stortinget de siste årene har gjort når det gjelder pensjonistenes økonomiske kår.

Jeg vil derfor anbefale både media og andre om å bli mere edruelig når dere skal omtale pensjonister og deres pensjoner. Virkeligheten er ikke alltid slik dere tror.

 

Kjell Helland

Kjell-Helland.jpg