Høye strømpriser i Midt-Norge

Uttalelse vedtatt på årsmøtet 18.02.2010 om strømprisene.
LOP Trondheim drøftet på hvorledes strømprisene har utviklet seg i negativ retning.

Bakgrunnen er at vi i Midt-Norge i vinter har opplevd til dels høye strømpriser i motsetning til de som bor sør i landet. Noe som skal ha sammenheng med en svak overføringskapasitet. Dette er som vi skjønner ingen ny situasjon. Dessverre har det gjennom mange år vært en manglende vilje blant sentrale politikere til å finne løsninger på kraftkrisen.

De som blir rammet, er minstepensjonister, pensjonister med lav pensjon, men også barnefamilier og de som fra før har vansker med å få endene til å møtes. Vi er derfor skuffet over at våre politikere så langt ikke har vist vilje til å få endret denne situasjonen. Riktignok har vi de siste dagene opplevd uttalelser fra stortingsrepresentant Hofstad Helleland fra Høyre og fra Trondheim Arbeiderparti som kan tyde på at det er oppstått en gryende interesse for å gjøre noe med denne situasjonen. Det gjenstår likevel å se om dette bare er verbalt, eller om det vil føre til konkrete resulater. Uansett forventer vi nå at regjeringen ved olje- og energiministeren, men også Stortinget, tar fatt i denne saken og sørger for at vi som bor i Midt-Norge i fremtiden får strømpriser vi kan leve med.