Medlemsmøter / turer høsten 2023

 

Følgende datoer for medlemsmøter/ turr høsten 2023:

Valgmøte 24. august Hornemansgården

Medlemsmøte 21. september i Banksalen

Medlemsmøte 19. oktober i Banksalen

Temamøte 31. oktober Hornemansgården  Framtidsfullmakt v Leif Strøm

Medlemsmøte 23. november i Banksalen

Julebord 7. desember 

Tur til Stockholm 4. -7. desember