Kan vi risikere å miste Hornemansgården?

Uttalelser fra årsmøtet 16. februar 2012
Til Ordfører Rita Ottervik og de politiske partiene i bystyret med kopi til Rådmannen, PFO og Adresseavisen

På bystyremøtet 26. januar ble «Styrking av egenkapitalen i Trondheim kommunale pensjonskasse» behandlet. Denne styrkingen skal bl.a. skje ved å overføre kommunale bygg utenom Rådhuset og Folkebiblioteket til pensjonskassen. Videre får pensjonskassen anledning til å øke sine aksjeinvesteringer fra 12 til 20 prosent. Rådmannen ble bedt om raskt å utrede hvilke bygg som kan være aktuelle.

Fra avisene før dette møtet er vi kjent med at ett av byggene som kan være aktuelt for overføring, er Hornemansgården, Eldres Hus. Det uroer Trondheim lokallag av LOP. Vi er en av de mange pensjonistforeningene som har tilhold i Hornemansgården med månedlige møter, kontorplass, bespisning og mange kulturtilbud. Vi ønsker som medlemmer av Pensjonistenes Fellesorganisasjon å være med på utvikling av Hornemansgården som et sentralt og godt tilbud og møtested. Pensjonister i andre byer misunner oss et slikt møtested!

LOP frykter at bygninger som overføres til pensjonskassen kan komme på salg dersom det gjøres uheldige investeringer, ikke minst i aksjer. Hornemansgården har så stor verdi for byens eldre at de må være sikre på at dette kommunale tilbudet ligger fast. Derfor forventer vi at Hornemansgården ikke kommer på overføringslisten!

Annbjørg Ulset Evensen, leder