Kollektivreiser for alle - fra 03.08.19

20. oktober 2018

Leder Terje Osnes var 16.10.18 på et orienteringsmøte hos AtB vedr. det nye kollektivreisetilbudet som innføres 03.08.19. Vi får landets mest moderne kollektivtilbud med tre metrolinjer og ca 40 budelslinjer. Det skal bli mer effektivt å reise i og mellom bydeler/nærområder.

AtB vil forsikre seniorer og pensjonister om at de kan reise trygt og enkelt med kollektivtrafikk også fra august 2019.

Alltid oppdatert informasjon finner du på internett: atb.no/2019

LOP Trondheim vil prøve å få til et informasjonsmøte med AtB.