Kritikkverdige forhold ved flere av byens sykehjem

Enstemmig vedtak på medlemsmøtet 21. januar 2010:  Åpent brev om kritikkverdige forhold ved flere sykehjem ti Trondheim kommune ved ordføreren.

I den senere tid er det avdekket en rekke skremmende forhold ved flere av byens sykehjem. Helsetilsynet betegner det hele som klare lovbrudd. Det er gjennomført nedbemanninger ved sykehjemmene som har fått store konsekvenser både for beboere og ansatte. Det er nok å vise til at beboere har falt og slått seg kraftig uten at pårørende er blitt varslet. Grunnleggende behov forernæring blir ikke tilstrekkelig ivaretatt, samt at det i mange tilfeller er mangelfull ivaretakelse av personlig hygiene.

Trondheim offentlige pensjonistforening, lokallag av Landslaget for offentlige pensjonister, kan ikke akseptere at slikt skjer i dagens samfunn ved våre sykehjem.

Vi vil minne om at vi som eldre i det øyeblikk vi er brukere av sykehjem også bidrar til driften av sykehjemmet. I tillegg tilat vi gjennom vårt yrkesaktive liv har betalt skatt til kommunen, blir vi trukket 75/85% av vår nettopensjon og annen inntekt som går til sykehjemmet.

Vi er tilhengere av offentlig helsestell. Tving oss derfor ikke til å søke private løsninger den dagen vi har behov for det. Det har vi ikke fortjent.