Kurs for tillitsvalgte

16. april 2018

Terje Osnes og Svanhild Stokke deltar på LOPs kurs for tillitsvalgte, på Gardermoen 17. og 18.04.18. Reidun Bogen deltar på innlegget vedrørende "Hjemmeside" den 17.04.

17.04.18  kl 1530:  Kurset på Gardermoen er godt igang. Mange saker som skal tas opp og det ser ut til å bli to travle dager!!

alt