MEDLEMSMØTE TORSDAG 21. SEPTEMBER KL 14.00-16.00 I BANKSALEN

Tema:

Forebyggende sikkerhetstiltak og / eller misbruk av digitale tjenester 

v / avd. leder Tina Dahl-Andersen, BN Bank

Det serveres lunsjbuffé !!

Kr 150,00 betales enten på VIPPS 709891 eller bankkonto 9235 27 94858 ( skriv navnet ditt på betalinga)

Påmelding til hovdings@gmail.com, eller telefon 91578863

Vel møtt!!!