MØTESITUASJONEN ER SATT PÅ VENT

På grunn av at koonasituasjonen tillater oss kun å samle 30 personer i ett lokale, er vi nødt til å sette møteaktiviteten på vent på ubestemt tid. Dette vil også gjelde andre arrangementer.

Vi har imidlertid håp om at situasjonen vil bedre seg snart, og vi vil  komme med informasjon både her og på Facebook så snart vi vet noe mer.

For styret.

Terje Osnes