MØTESITUASJONEN ER NÅ NORMAL

Det er ikke nå lenger noen møterestriksjoner, men vårt medlemstall er nå så stort at vi ikke lenger har plass i Hornemansgården. Møtene blir derfor holdt  i Banksalen øverst i Søndre gate. Inkludert i inngangsbilletten inngar da en lunsjbuffet med kaffe.