Pensjonistene og årets lønnsoppgjør

Uttalelse fra årsmøtet 19. februar. Trondheim lokallag av Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) viser til at årets lønnsoppgjør mellom partene i arbeidslivet kan bli et såkalt nulloppgjør der kun prisstigning kompenseres.

Dette vil kunne medføre at pensjonsoppgjøret ikke vil dekke prisstigningen om en tar hensyn til at pensjonistene blir trukket 0,75 prosent av det offentlige lønnsoppgjøret. En ordning som stortinget innførte i 2011.

Trondheim lokallag ber derfor om at LOP sentralt fremmer krav ovenfor våre sentrale myndigheter i forbindelse med trygdeoppgjøret, slik at det årlige fradraget på 0,75 prosent i år blir kompensert slik at også pensjonistenes kjøpekraft kan opprettholdes.

@