Pensjonsslippen tilbake

Midt i julestria fikk vi en hyggelig  julegave fra et flertall på Stortinget som vedtok å gjeninnføre pensjons- utbetalingsslippen fra NAV på papir fra 1. juli 2018.

Dette betyr mye for mange av våre pensjonister som ikke er på digitale plattformer, og som rett og slett ble helt umyndiggjort når de ikke kunne få personlig informasjon om pensjonen sin på vanlig post. Dette fortjener partiene som utgjorde flertallet på Stortinget ros for. Mitt eget forbund Landsforbundet for offentlige pensjonister (LOP) har sammen med andre pensjonistorganisasjoner tatt dette opp en rekke ganger både med regjering og Storting. Nå ser vi at dette arbeidet er kronet med seier. Dette viser også at det nytter når vi er mange nok.

Kjell Helland

(Dette innlegget stod også i Adresseavisen 14. desember)