Politikernes behandling av pensjonistene

Uttalelse fra årsmøtet i februar 2011: Politikernes behandling av pensjonistene

Trondheim lokallag av Landslaget for offentlige pensjonister har på sitt årsmøte i februar diskutert politikernes behandling av oss som pensjonister.

I den anledning vil vi vise til at Stortinget før nyttpr vedtok nye regler for beskatning av pensjonsinntekt. Vedtaket innebærer at hver 3. pensjoniste nå får økt trygdeavgiften fra 3% til 4,7%. Alle pensjonistorganisasjonene har protestert. Uten at det fikk våre politikere til å snu. Dette er en avgiftsøkning som kun berører hver 3. pensjonist – ikke resten av befolkningen. I tillegg får nå vi som pensjonister redusert vår velstandsutvikling i forhold til de yrkesaktive. Pensjonene skal nå ved de årlige reguleringene følge lønnsutviklingen, men med et årlig fradrag på 0,75%.

Kan vi forvente at våre politikere ser hvilken urettferdighet de er i ferd med å gjøre, og i første omgang sørger for at denne underreguleringen ikke blir gjennomført? Det ville i tilfelle være en flott gest til landets pensjonister.
Det er trist å oppleve at våre politikere nå så å si ved enhver anledning gjør pensjonistenes situasjon vanskeligere.

Hvis bakgrunnen for disse endringene er å bedre økonomien for dem med lavest pensjon, er det et samfunns- anliggende som alle skatteytere skal være med å betale, ikke bare oss pensjonister. Det er høyst urimelig at den samme gruppe pensjonister som i trygdeoppgjøret i 2008 var med å finansierte oppjustering av minstepensjonen, nå skal rammes av økt helsedel av trygdeavgiften.

Vi synes også det er trist at politikere og myndigheter omtaler en stor befolkningsgruppe, de eldre, som faktisk nå utgjør ca. 1 million mennesker – som en byrde for samfunnet – det samfunn vi selv har vært med på å utvikle og tilrettelegge for neste generasjon.
(Uttalelsen er sendt statsministeren, finansministeren og  Adresseavisen.) 

@